interim management

meer dan alleen op de winkel passen

Tijdelijke aanwezigheid met blijvende invloed

Ik vul op tijdelijke basis management posities in binnen je organisatie. Wanneer het besluit om een positie op interim basis in te gaan vullen genomen is, dan is de vraag legitiem of er aanvullende wensen zijn.

Ik kan vanuit mijn ervaring veel meer toevoegen dan alleen “op de winkel passen”. 

Als ik er toch ben, dan ligt het voor de hand om de aansluiting van de structuur en de processen met de visie van de organisatie te toetsen en verbeteringen in uitvoering te gaan brengen.

Mijn visie op effectief interim management is dat een opdracht zo moet worden ingevuld dat de verandering samen met de mensen in de organisatie moet worden ingezet. Zo kun je, nadat ik weg ben, verder op de ingezette weg. Met een heldere structuur, logische processen en adequate tooling.