100% focus

voor een klantgerichte operatie

Hoe ik werk

Ik werk graag op basis van een heldere structuur. Dat maakt duidelijk wie waarvoor verantwoordelijk is.

Ik combineer dat graag met heldere afspraken, zodat we weten wat we van elkaar mogen verwachten.

Tenslotte heb ik een sterke voorkeur om dingen slim te doen, zonder overbodige handelingen of dubbele werkzaamheden.

De uitvoering

In de uitvoering maak ik graag helder wat er nodig is om het werk goed te kunnen doen. Dan kun je denken aan opleidingen en training voor medewerkers. Maar ook het hebben van de juiste informatie over wat er gedaan moet worden. Of het juiste gereedschap om het werk zo goed mogelijk uit te voeren.

Om al het hierboven genoemde goed te kunnen doen is het van belang om vast te stellen wat de bedrijfsdoelen zijn, deze te delen met de organisatie en te bepalen op welke manier iedereen daaraan kan bijdragen.

Mijn toegevoegde waarde.

Ik neem de organisatie mee naar de stip aan de horizon. Breng focus aan en help actief om die focus te houden.

Daarmee realiseer je resultaten en krijg je energie in je bedrijf om door te gaan.

Vanuit mijn kennis en ervaring op het gebied van Productie en Logistiek, IT, HR, Facility en kwaliteit, kan ik sturen op de relatie tussen de operationele processen en de impact op afdelingsniveau binnen de organisatie.

Wat anderen over mij zeggen

bedrijven voor wie ik heb gewerkt