Privacy en cookies

Privacy Statement

De informatie zoals opgenomen op de website van Prodigtra is uitsluitend bestemd voor algemene informatiedoeleinden.
 
Door de veranderlijke aard van wet- en regelgeving en informatie in het algemeen en de intrinsieke risico’s van elektronische communicatie, kunnen er vertragingen, gebreken of andere onvolkomenheden optreden in de op deze website verstrekte informatie. De informatie op deze website mag niet worden beschouwd als professioneel advies. Wij raden je aan advies in te winnen door contact op te nemen met Prodigtra, voordat je beslist of handelt.
 
Hoewel wij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betrachten in de samenstelling en het onderhoud van de op deze website verstrekte informatie, kan Prodigtra niet garanderen dat deze informatie compleet, actueel en/of accuraat is. Prodigtra aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan door gebruikmaking van, vertrouwen in of handelingen verricht naar aanleiding van de op deze website verstrekte informatie, tenzij er aan de zijde van Prodigtra sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid. Prodigtra geeft geen enkele garantie met betrekking tot deze informatie, noch uitdrukkelijk, noch impliciet, daaronder mede begrepen – maar niet beperkt tot – garanties van prestatie, verhandelbaarheid of geschiktheid voor een bepaald doel.
 
De websites van derden waarnaar op deze website hyperlinks zijn opgenomen, worden niet door Prodigtra beheerst, gemaakt en/of onderhouden. Prodigtra aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die is ontstaan als gevolg van (gebruik van) de inhoud van de gelinkte websites.
 
Tijdens je bezoek aan deze website kan Prodigtra persoonsgegevens over je verzamelen, zowel direct (via een verzoek om gegevens) als indirect. Prodigtra zal deze persoonsgegevens uitsluitend aanwenden voor de in dit Privacy statement omschreven doelen en alles in het werk stellen om de verzamelde persoonsgegevens te beschermen. Dit privacy statement bevat informatie over de doelen die Prodigtra bij de verwerking van gegevens in verband met deze website nastreeft, over het gebruik van cookies en over de wijze waarop jij je rechten ten aanzien van je persoonsgegevens kunt uitoefenen.

Deze disclaimer kan van tijd tot tijd wijzigen.
 

Doeleinden van gegevensverwerking

Prodigtra verzamelt en verwerkt gegevens over klanten en bezoekers van deze website ten behoeve van haar bedrijfsvoering, om producten en diensten onder de aandacht te brengen en beschikbaar te stellen die voor jou van belang kunnen zijn en om webstatistieken te ontwikkelen. De door jourstrekte informatie zal worden gebruikt om zo nodig contact met je op te nemen, bijvoorbeeld om je te informeren over wijzigingen in de functionaliteit van de website of om jou diensten aan te bieden waarop je prijs zou kunnen stellen (tenzij jij aangegeven hebt geen aanbiedingen van producten en /of diensten te willen ontvangen).
 

Bijzondere persoonsgegevens

Prodigtra tracht niet via deze internetsite bijzondere persoonsgegevens te verzamelen, zoals informatie omtrent politieke opvattingen, ras, godsdienstige overtuiging, gezondheid, strafrechtelijke gegevens of andere zaken. In gevallen waarin Prodigtra wel tracht dergelijke gegevens te verzamelen, zal je vooraf om toestemming worden verzocht.
 

Cookies

Wij gebruiken kleine tekstbestanden, “cookies” genaamd, die op je harde schijf worden geïnstalleerd opdat je onze website op een goede manier kunt benaderen. De meeste websites die je bezoekt maken gebruik van cookies. Indien je niet wilt dat cookies op je harde schijf worden geplaatst, bieden de meeste browsers de mogelijkheid om het gebruik van cookies uit te sluiten. Als je van deze mogelijkheid gebruik maakt zijn bepaalde functionaliteiten van deze website mogelijk niet door jou te gebruiken. Als je onze website toestaat een cookie op je harde schijf te laten plaatsen, kan je deze verwijderen na beëindiging van je bezoek aan onze website.
 
Om deze website effectief te kunnen beheren, heeft Prodigtra de mogelijkheid om gegevens die op de operationele systemen aanwezig zijn, anoniem in een log bestand vast te leggen zodat onderscheid gemaakt kan worden op grond van bezoekerscategorieën, bijvoorbeeld op basis van domeintype en het gebruikte navigatieprogramma. Deze statistische gegevens worden in hun geheel aan Prodigtra’s webmasters doorgegeven. Op die manier wordt gewaarborgd, dat jouw bezoek aan deze website zo efficiënt mogelijk verloopt en de effectiviteit van de website optimaal blijft.
 
Type cookies
  • Session cookies: deze worden op de harde schijf van je computer geplaatst en blijven daar gedurende het bezoek aan de website. Na het verlaten van de website wordt de cookie gewist.
  • Persistent cookies: deze worden op de harde schijf van je computer geplaatst en blijven daar gedurende maar ook na het bezoek aan de website.
  • Performance cookies: deze verzamelen informatie rond je gebruik van de website, zoals de webpagina’s die je bezocht hebt en eventuele foutmeldingen; deze cookies verzamelen niet informatie die naar een individu herleidbaar is – de verzamelde informatie van alle gebruikers wordt bij elkaar gevoegd en is anoniem. Dit type cookie wordt gebruikt om de werking van de website te verbeteren.
  • Functionality cookies: deze maken het voor de website mogelijk om vast te leggen welke keuzes je binnen de website hebt gemaakt, of zorgen ervoor dat speciale opties mogelijk worden (zoals commentaar geven op de website via een blog).

Internetsites van derden

Dit Privacy statement is niet van toepassing op internetsites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden.
 

Uitoefening van rechten; contact opnemen met Prodigtra

Vragen over je omgang met deze website, over inzage en juistheid van informatie die je eerder aan Prodigtra via de website hebt doorgegeven of verzoeken om verouderde informatie te laten verwijderen, kun je richten aan Prodigtra via het contactformulier (of per gewone post: Prodigtra, Jan Dirk van Exterlaan 20, 1336 LJ Almere). Indien je geen marketinginformatie van Prodigtra wil ontvangen, kun je dat eveneens kenbaar maken via het contactformulier.
Indien je je eerder hebt aangemeld voor nieuwsbrieven via e-mail en je wil deze niet meer ontvangen, dien je je hiervoor apart af te melden via het desbetreffende site-onderdeel van de nieuwsbrief.
 
Wijzigingen Privacy Statement
Prodigtra behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit Privacy statement. Het verdient aanbeveling om dit Privacy statement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent.
 
Prodigtra en persoonsgegevens
Prodigtra neemt het beschermen van persoonsgegevens zeer serieus en volgt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’).